Vision

De Vision beschrijft het gezamenlijk perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot het project. Dit document is dan ook normatief: de eisen aan en grenzen van het systeem, de context waarin de opdrachtgever het systeem zal gebruiken en de belanghebbenden worden vastgelegd.
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Informatieanalist
= Vult aan en verifieert Product Owner, Businessanalist, ICT Architect, Implementatiespecialist, Domeindeskundige, Acceptatietester, Beheerder, Teamleider, Softwarearchitect
Accordeert Stuurgroep
Project Start Architectuur en Business Proces Model
Doelstellingsworkflow
Vision template

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.