Beheerder

De Beheerder kent verschillende specialisaties: systeembeheer, middleware beheer en applicatiebeheer (technisch en functioneel). Bij de meeste projecten zijn al deze specialisaties benodigd.

Bij systeembeheer gaat het om de verantwoordelijkheid voor het beheer van systemen (Operating System, hardware en netwerk). Indien op dit vlak grotere wijzigingen noodzakelijk zijn is het gebruikelijk om hiervoor een apart infrastructuurproject op te zetten.

Bij middlewarebeheer gaat het om de verantwoordelijkheid voor het beheer van middleware, zoals applicatieserver, repository, messaging systemen, beveiligings- en optimalisatietools

Bij applicatiebeheer gaat het om de verantwoordelijkheid voor het beheer van applicaties. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in functioneel en technisch applicatiebeheer. Functioneel applicatiebeheer omvat onder andere onderhoud op de configuratie van applicaties en het begeleiden van gebruikers. Technisch applicatiebeheer omvat onder andere deployen van applicaties en beschrijven en uitvoeren van back-up-, restore- en opschoningsprocedures. Beide verlenen tweedelijnshelpdeskondersteuning.

Systeembeheer:

  • Kennis van de gebruikte systemen en producten en hun koppelvlakken
  • Kennis van beheer en monitoring tools

Middleware beheer:

  • Kennis van en ervaring met de gebruikte middleware producten
  • Kennis van de koppelingen van de applicatie met andere systemen
  • Kennis van beveiligings- en optimalisatietools

Applicatiebeheer:

  • Kennis van de businessprocessen die de te beheren applicatie ondersteunt
  • Kennis van de applicatie en het datamodel
  • Kennis van de gebruikte (relationele) database systemen
= Schrijft / is verantwoordelijk voor OTAP-omgeving, Beheerdocumentatie
= Vult aan en verifieert Project Start Architectuur, Vision, Acceptatieplan, Risicolijst, Use Case Model, Software Development Plan, Ontwikkelomgeving, Proof of Concept, Software Architectuur Document, Iteratieplan, Knelpuntenlijst, Acceptatiebevindingen

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.