Beschrijf acceptatiecriteria en -procedure

De taak 'Beschrijf acceptatiecriteria en -procedure' stelt de manier vast waarop de te leveren software geaccepteerd zal worden, en welke meetbare criteria daarbij van kracht zijn.
Acceptatietester
Inception
Vision, (uitgangsdocumentatie opdrachtgever)
Acceptatieplan
  • Vertaal de niet-functionele requirements uit de Vision naar meetbare acceptatiecriteria
  • Stel toleranties vast
  • Stel vast hoe wordt omgegaan met niet gehaalde acceptatiecriteria en tolerantieoverschrijdingen
  • Leg vast op welke momenten in het ontwikkelproces er wordt gemeten
  • Leg vast wie de metingen gaat uitvoeren
  • Leg vast welke middelen daarvoor nodig zijn
Doelstellingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.