Product Owner

De rol van Product Owner vertegenwoordigt alle belanghebbenden richting het team. Hij prioriteert de functionaliteit gedurende het hele project middels de Product Backlog, beslist over data voor opleveringen naar productie, bewaakt de samenhang van deze opleveringen en accepteert de incrementeel tot stand komende oplossing
  • Een goed inzicht hebben in belanghebbenden en hun belangen
  • Risico analyse, zien van afhankelijkheden en beslisvaardigheid
  • Presenteren, communiceren en onderhandelen
  • Prioriteiten scherp kunnen stellen
  • Conflicten en problemen oplossen, stressbestendigheid
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Product Backlog, Release Burndown Chart, Wijzigingsvoorstellen
= Vult aan en verifieert Vision, Acceptatieplan, Risicolijst, Use Case Model, Software Development Plan, Voortgangsrapportage, Acceptatiebevindingen
Accordeert Proof of Concept, Software Architectuur Document, Navigation Map, Iteratieplan, Use Case Specification, Oplevering

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.