Domeindeskundige

De rol van Domeindeskundige wordt vervuld door ofwel een gevorderde gebruiker voor een bepaalde Use Case, ofwel een persoon die deskundig is met betrekking tot een specifiek deel van het businessdomein. Hij vervult een spilfunctie in het bepalen van de benodigde functionaliteit. Er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen Domeindeskundige, Informatieanalist en Use Case Ontwerper(s) waarin de Use Cases gestalte krijgen. Daarnaast wordt deze rol intensief betrokken bij gebruikersacceptatietests.
  • Expertise in de businessprocessen die de te bouwen applicatie ondersteunt
  • Analytisch vermogen om de stappen in de Use Case Specifications te toetsen op correctheid
  • Didactisch vermogen om op grond van de Use Case Specifications andere gebruikers te instrueren middels de Gebruikershandleiding
= Vult aan en verifieert Vision, Glossary, Business Proces Model , Acceptatieplan, Risicolijst, Use Case Model, Software Development Plan, Project Start Architectuur, Testplan, Navigation Map, Iteratieplan, Use Case Specification, Testontwerp, Trainingsmateriaal, Oplevering, Acceptatiebevindingen, Wijzigingsvoorstel

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.