Teamleider

De rol van Teamleider is verantwoordelijk voor het plannen en managen van de projectopdracht aan de kant van de opdrachtnemer. Hij alloceert resources, onderhoudt en coördineert contacten met Projecteigenaar, Domeindeskundigen en andere belanghebbenden. Hij zorgt dat het team het juiste doel voor ogen houdt: het in iedere iteratie leveren van werkende, productierijpe software die in de behoeften van de opdrachtgeverorganisatie voorziet. Verder definieert en bewaakt hij procedures om de kwaliteit van werkproducten te waarborgen, risico’s te bestrijden en de scope van het project te bewaken.

Ervaring met:

  • systeemontwikkeling, RUP en het applicatieplatform
  • het gebruik van tools voor planning en voortgangsbewaking
  • het managen van projecten

Bedreven in:

  • bepalen en bewaken van scope, kosten en planning
  • risicoanalyse, zien van afhankelijkheden en beslisvaardigheid
  • presenteren, communiceren en onderhandelen
  • leiderschap en motiveren van het team
  • conflicten en problemen oplossen, stressbestendigheid
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Risicolijst, Software Development Plan, Knelpuntenlijst, Voortgangsrapportage
= Vult aan en verifieert Vision, Acceptatieplan, Use Case Model, Software Architectuur Document, Iteratieplan, Iteratie burndown chart, Wijzigingsvoorstel

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.