Inventariseer requirements

De taak 'Inventariseer requirements' beoogt een voor de opdrachtgeverorganisatie inzichtelijke functionele basis voor en scope van het te bouwen systeem te bepalen.
Informatieanalist
Inception
Vision
Use Case Model
  • Vorm aan de hand van de Vision een beeld van de functionele requirements
  • Overleg met Domeindeskundigen en andere belanghebbenden
  • Maak een analyse welke Actors met het te bouwen systeem interacteren
  • Onderken de Use Cases door de toegevoegde waarde voor de klant te analyseren
  • Structureer het Use Case Model
  • Prioriteer de Use Cases aan de hand van de waarde voor de business (MoSCoW-klassificatie)
  • Geef de Use Cases een gewicht
  • Werk het Use Case Model gedurende het iteratieve proces waar nodig bij
Doelstellingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.