Vision template

De Vision beschrijft het gezamenlijk perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot het project. Dit document is dan ook normatief: de eisen aan en grenzen van het systeem, de context waarin de opdrachtgever het systeem zal gebruiken en de belanghebbenden worden vastgelegd.

Voor meer informatie zie de volgende items in de naslagsite:

Van de Vision is een template beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2011

15-02-2010 (v2.04)

 • Paragraaf 3.3.1 'betreft' vervangen door 'beschrijving' en blauwe tekst hierop aangepast (verheldering).
 • Tikfout in paragraaf 3.2 verbeterd.

18-1-2010 (v2.03)

 • Belanghebbendenparagrafen in hoofdstuk 3 compacter gemaakt:
  • Namen van vertegenwoordigers naar paragraaf 3.1 gehaald,
  • Onderscheid scherper gemaakt tussen betrokkenheid (bij het project) en verantwoordelijkheid (voor het systeem),
  • Tabelregels in paragraaf 3.2 verwijderd
  • Helptekst aangescherpt
 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2010
 • Referentietabel toegevoegd aan paragraaf 1.2

14-10-2008 (v2.02)

 • 6.2 Randvoorwaarden:
  weggevallen woord 'project' in eerste regel hersteld.

10-4-2008 (v2.01)

 • 2.2 Probleemstelling:
  tekst en helptekst aangescherpt.
 • 5 Producteigenschappen:
  helptekst aangepast.
 • 6.1Niet-functionele requirements:
  helptekst aangepast.

3-3-2008 (v2.00)

 • Algemeen:
  Spelling aangepast aan tweede druk;
  Template versienummer toegevoegd.
 • 1.1 Doel van dit document:
  Blauwe tekst aangescherpt en inleiding ingekort.
 • Verwijderd:
  1.2 reikwijdte en 1.3 definities en afkortingen, omdat deze paragrafen al worden afgedekt door een verwijzing naar de glossary in referenties en de reikwijdte blijkt uit de koptekst op iedere pagina.
 • 1.2 Referenties (was 1.4):
  Voorbeeld toegevoegd aan blauwe tekst.
 • 3. Belanghebbenden:
  Dit hoofdstuk is geheel herzien en sterk vereenvoudigd. De gebruikers zijn niet langer apart onderkend maar opgenomen als belangrijke belanghebbendengroep. Hiermee is helderder geworden dat een belanghebbendengroep een vertegenwoordiger nodig heeft.
 • 5. Producteigenschappen:
  Blauwe tekst ingekort en verhelderd.
 • 6. Overige Requirements:
  Hoofdstuktitel hernoemd van 'Randvoorwaarden' naar 'Overige Requirements';
  Hoofdstuk herzien, nieuwe paragraaf toegevoegd waarin de niet-functionele requirements apart worden behandeld;
  Hoofdstuk 7 naar paragraaf in hoofdstuk 6 geschoven en ingekort.

1-3-2006 (v1.00)

 • Initiële versie

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.