Softwarearchitect

De rol van Softwarearchitect is verantwoordelijk voor het maken, beargumenteren en documenteren van de technische keuzes in het project, die de architectuur en dus de technische grenzen en mogelijkheden voor de te bouwen applicatie bepalen. Tevens draagt de Softwarearchitect de verantwoordelijkheid voor het communiceren van de architectuur en ziet hij erop toe dat deze ook wordt geïmplementeerd.
  • Expertise gekoppeld aan grote ervaring in het ontwerpen van software en softwarearchitectuur
  • Diepgaande kennis van de niet-functionele requirements
  • Overtuigende persoonlijkheid, die gemaakte architectuurkeuzes ook kan laten landen bij zijn team
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Proof of Concept, Software Architectuur Document, Design Model, Datamodel, Architectureel Prototype
= Vult aan en verifieert Project Start Architectuur, Vision, Acceptatieplan, Risicolijst, Software Development Plan, Testplan, Ontwikkelomgeving, OTAP-omgeving, Iteratieplan, Use Case Realization, Werkende Code, Beheerdocumentatie, Wijzigingsvoorstel

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.