Use Case Model

Het Use Case Model is een overkoepelend overzicht van de onderkende Actors en Use Cases, hun samenhang, gewicht en classificatie. Per onderkende Use Case is er een nauwkeurig geformuleerde maar zeer beknopte beschrijving. De samenhang komt vooral naar voren in het Use Case diagram.
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Informatieanalist
= Vult aan en verifieert Product Owner, Businessanalist, Domeindeskundige, Beheerder, Teamleider
Accordeert Stuurgroep
Vision
Doelstellingsworkflow, Ontwerpworkflow, Kwaliteitsworkflow
Use Case Model template

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.