Use Case Model template

Een Use Case Model is een overkoepelend overzicht van de onderkende Actors en Use Cases, hun samenhang, gewicht en classificatie. Per onderkende Use Case is er een nauwkeurig geformuleerde maar zeer beknopte beschrijving. De samenhang komt vooral naar voren in het Use Case Diagram.

Voor meer informatie zie de volgende items in de naslagsite:

Van het Use Case Model is een template beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2011

18-1-2010 (v2.02)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2010
 • Referentietabel toegevoegd aan paragraaf 1.2

7-3-2008 (v2.01)

 • 2 Opsomming Actors:
  Tekst toegevoegd die relatie legt tussen gewicht van de Actor en Use Case Punten Analyse.
 • 3 Opsomming Use Cases:
  Tekst toegevoegd die relatie legt tussen gewicht van de Use Case en Use Case Punten Analyse.

3-3-2008 (v2.00)

 • Algemeen:
  Spelling aangepast aan tweede druk;
  Template versienummer toegevoegd.
 • 1.1 Doel van dit document:
  Tekst geheel herzien.
 • Verwijderd:
  1.2 reikwijdte en 1.3 definities en afkortingen, omdat deze paragrafen al worden afgedekt door een verwijzing naar de glossary in referenties en de reikwijdte blijkt uit de koptekst op iedere pagina.
 • 2. Opsomming Actors:
  Definitie van 'Actor' toegevoegd.
 • 3. Opsomming Use Cases:
  Definitie van 'Use Case' toegevoegd.
 • 4. Use Case diagram:
  Blauwe tekst uitgebreid naar meer diagrammen en groepering.

20-5-2007 (v1.03)

 • In de Use Case tabel, Blauwe tekst toegevoegd in de kolommen Code en Use Case Naam en Omschrijving. De laatste is overgenomen uit het Use Case Specification template;
 • Auteurveld in eigenschappen veranderd in <Auteur>;

18-4-2007 (v1.02)

 • De kolom ‘samenhang’ verwijderd uit de Use Case tabel, omdat de samenhang al blijkt uit de Use Case Diagrammen, opgenomen in hoofdstuk 4;
 • Template naam, versienummer en downloadlocatie toegevoegd aan de voetregel.

1-3-2006 (v1.01)

 • Initiële versie

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.