Start een geprioriteerde lijst met wensen

De taak 'Start een geprioriteerde lijst met wensen' heeft als doel een idee te krijgen van welke stories nodig zijn, en inzicht in de prioriteit van deze stories op basis van hun waarde voor de business en de benodigde inspanning om ze te realiseren.

Product Owner
Inception
Vision, Use Case Model, Acceptatieplan
Product Backlog
  • Inventariseer met alle belanghebbenden welke stories zij zien
  • Maak per story de businesswaarde inzichtelijk
  • Vraag het team om inschattingen van de stories
  • Bepaal een prioritering voor de stories
  • Zorg dat de stories die de komende 2 iteraties opgepakt kunnen worden zodanig zijn opgesplitst dat ze binnen één iteratie te realiseren zijn
Doelstellingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.