Risicolijst

De Risicolijst is een lijst met onderkende projectrisico's. Per risico is opgenomen:
  • Datum van onderkenning
  • Omschrijving
  • Prioritering op basis van ernst en kans op optreden
  • Eigenaar
  • Tegenmaatregel
  • Actie indien het risico werkelijkheid wordt
  • Voortgang
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Teamleider
= Vult aan en verifieert Stuurgroep, Product Owner, Businessanalist, ICT Architect, Implementatiespecialist, Domeindeskundige, Acceptatietester, Beheerder, Informatieanalist, Use Case Ontwerper, Softwarearchitect, Programmeur, User Interface Designer, Testmanager, Tester, Toolbeheerder, Integrator
Vision
Doelstellingsworkflow, Managementworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.