Testmanager

De rol van Testmanager is verantwoordelijk voor de planning van testinspanningen en het nemen van de beslissingen aangaande teststrategie, neergelegd in het Testplan. Hij is ook degene die de testvoortgang bewaakt en de Acceptatiebevindingen filtert.
  • Ervaring als teamleider
  • Algemene kennis van testtools en –technieken
  • Kennis van RUP en de te hanteren Development Case
  • Ervaring in het gebruik van tools voor planning en voortgangsbewaking
  • Kritische instelling, kan argumenten op hun juiste waarde inschatten
  • Tactvol en vaardig in conflicthantering
  • In staat een brug te slaan tussen bevindingen en technische oplossingen hiervoor
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Testplan, Testrapport
= Vult aan en verifieert Acceptatieplan, Risicolijst, Software Development Plan, Ontwikkelomgeving, Iteratieplan, Testontwerp, Testsuite, Opleverdocument, Oplevering, Acceptatiebevindingen, Wijzigingsvoorstel

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.