Manage de iteratie

De taak 'Manage de iteratie' bewaakt de iteratiedoelen, behandelt hierbij optredende issues en rapporteert de voortgang.
Teamleider
Inception, Elaboration, Construction en Transition
Risicolijst, Knelpuntenlijst
Voortgangsrapportage, Risicolijst, Knelpuntenlijst
  • Houd teamoverleg
  • Bewaak de voortgang aan de hand van het Iteratieplan
  • Werk de Risicolijst bij (zie ook Identificeer risico's en tegenmaatregelen)
  • Stuur Voortgangsrapportage uit
  • Behandel problemen en tolerantieoverschrijdingen
Managementworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.