Oplevering

Een Oplevering is een voor de opdrachtgever hanteerbare samenstelling van werkende code en diverse ondersteunende werkproducten.
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Integrator
= Vult aan en verifieert Domeindeskundige, Acceptatietester, Testmanager
Accordeert Stuurgroep (bij release naar productie), Product Owner (per iteratie)
Actuele, voor deze Oplevering relevante documentatie (Software Architectuur Document, Use Case Model, Use Case Specifications en Testrapport), Werkende Code, (Build van de op te leveren functionaliteit)
Realisatieworkflow, Acceptatieworkflow, Afrondingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.