Use Case Specification

De Use Case Specification is de uitgewerkte beschrijving van de interactie van een Actor (menselijk of anders) met het te bouwen systeem. Deze beschrijving is zodanig dat ze een resultaat oplevert dat waarde heeft voor de belanghebbende of gebruiker. De interactiestappen kunnen samenhangend en ononderbroken worden gedaan. Er is één basisscenario, dat wil zeggen, de meest eenvoudige of logische weg naar het resultaat, en optioneel één of meer alternatieve scenario's waarin alternatieve paden naar het resultaat beschreven worden. Eveneens optioneel één of meer foutscenario's, waarin wordt vastgelegd wat er gebeurt bij functionele fouten: schending van business rules enzovoorts.

Een Use Case Specification is geen functioneel ontwerp in een ander jasje!
  • Beschrijf wat de gebruiker doet, niet wat hij kan doen
  • Werk in een scenario één pad door de Use Case uit (gebruik dus geen 'of')
  • Zorg dat elk alternatief scenario stappen gemeenschappelijk heeft met het basisscenario
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Use Case Ontwerper
= Vult aan en verifieert Domeindeskundige, Acceptatietester, Informatieanalist, Programmeur, User Interface Designer, Tester
Accordeert Product Owner
Use Case Model
Ontwerpworkflow, Realisatieworkflow, Acceptatieworkflow, Kwaliteitsworkflow
Use Case Specification template

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.