Voer gebruikersacceptatietest uit

De taak 'Voer gebruikersacceptatietest uit' verifieert dat de gemaakte software voldoet aan de bedoeling die de gebruikers voor ogen stond bij het formuleren van de Use Case Specifications.
Domeindeskundige
Elaboration, Construction en Transition

Use Case Specification, Trainingsmateriaal, (Testontwerp opdrachtgeverorganisatie)

Acceptatiebevindingen
  • Voer de beschreven tests uit
  • Voer op eigen initiatief test uit en vergelijk de uitkomst met de verwachte uitkomst
  • Probeer uit of de Gebruikershandleiding voldoende basis biedt om zelfstandig met de applicatie te kunnen werken
  • Leg de Bevindingen vast
Acceptatieworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.