Keur een werkproduct goed

De taak 'Keur een werkproduct goed' kent een formele status aan het werkproduct toe, teneinde een solide basis voor het vervolg te creëren. Een werkproduct kan na goedkeuring alleen via een wijzigingsprocedure worden gewijzigd.
Stuurgroep, Product Owner
Inception, Elaboration, Construction en Transition
Alle werkproducten welke goedgekeurd worden. (zie de Accordeert in de Verantwoordelijkhedenmatrices)
(Goedgekeurde werkproducten)
  • Pols de tevredenheid van bij de totstandkoming betrokken Domeindeskundigen en andere belanghebbenden
  • Zet een handtekening op het betreffende werkproduct
  • Zorg dat de goedkeuring en de datum daarvan bekend wordt gemaakt
Doelstellingsworkflow, Architectuurworkflow, Ontwerpworkflow, Acceptatieworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.