Behandel Wijzigingsvoorstellen

De taak 'Behandel Wijzigingsvoorstellen' wijzigt eerder geaccordeerde specificaties of breidt deze uit.
Product Owner (opdrachtgever)
Elaboration, Construction en Transition
-
  • Administreer Acceptatiebevinding of idee
  • Beslis of de Acceptatiebevinding dan wel het idee een Wijzigingsvoorstel wordt
  • Bepaal de prioriteit en de impact in termen van kosten en doorlooptijd
  • Beoordeel het Wijzigingsvoorstel
    (na goedkeuring kan het voor een van de volgende iteraties worden ingepland)
Acceptatieworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.