Voortgangsrapportage

De Voortgangsrapportage is een document waarin de projectstatus en voortgang, actuele risico's en knelpunten worden belicht.

Besteed aandacht aan de volgende zaken:
  • Samenvatting van de projectstatus
  • Samenvatting van de urenverantwoording
  • Gehaalde en te halen milestones voor opdrachtnemer en opdrachtgever (datum planning, datum gereed, eigenaar)
  • Actuele teamsamenstelling (rolverdeling, vakantie, in-/uitstroom)
  • Actuele risico's uit de Risicolijst waarvoor nog geen tegenmaatregelen gepland zijn
  • Openstaande punten
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Teamleider
= Vult aan en verifieert Product Owner
-
  • (Houden van een stuurgroepbijeenkomst)
Managementworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.