Participeer in het detailleren van Use Cases

De taak 'Participeer in het detailleren van Use Cases' heeft tot doel een actieve participatie te garanderen in de totstandkoming van de Use Case Specifications, zodat de domeindeskundigen voortdurend kunnen toetsen of de inhoud adequaat is beschreven en zij krijgen wat nodig is.
Domeindeskundige
Elaboration, Construction en Transition
Use Case Model, Use Case Specification, (Use Case beoordelingscriteria)
Use Case Specification
  • Doe actief mee in de workshops waarin de inhoud van de relevante Use Cases of Use Case scenario's ter sprake komt
  • Zorg dat de relevante details in het verlengde van de gestelde eisen liggen en dat het schermprototype goed werkbaar is
  • Toets de schriftelijke neerslag van de Use Case Specification aan de beoordelingscriteria, waarvan de belangrijkste zijn:
    • Vormen de scenario's inderdaad een adequaat beeld van wat de gebruiker in de Use Case wenst te doen?
    • Zijn de scenario's ieder op zich helder beschreven en vormen ze een samenhangend geheel?
  • Breng verslag uit met details over de punten die niet correct zijn.
Ontwerpworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.