Testontwerp

Het Testontwerp is een document, al dan niet vergezeld van testscripts en testdata, waarin wordt vastgelegd welke elementen getest zullen worden (bijvoorbeeld Use Case Scenario's, niet-functionele requirements, compleetheid), en welke test cases daarvoor zullen worden gebruikt.
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Tester
= Vult aan en verifieert Domeindeskundige, Acceptatietester, Use Case Ontwerper, Testmanager
Testplan, Acceptatieplan, Use Case Specification
Ontwerpworkflow, Realisatieworkflow, Kwaliteitsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.