Use Case Specification template

Een Use Case (Specification) is de uitgewerkte beschrijving van de interactie van een Actor (menselijk of anders) met het te bouwen systeem. Deze beschrijving is zodanig dat ze een resultaat oplevert dat waarde heeft voor de opdrachtgever / gebruiker. De interactiestappen kunnen samenhangend en ononderbroken worden gedaan. Er is één basisscenario, dat wil zeggen, de meest eenvoudige of logische weg naar het resultaat, en optioneel één of meer alternatieve scenario’s waarin alternatieve paden naar het resultaat beschreven worden. Eveneens optioneel één of meer foutscenario’s, waarin wordt vastgelegd wat er gebeurt bij functionele fouten: schending van business rules enzovoorts.

Voor meer informatie zie de volgende items in de naslagsite:

Van de Use Case is een template beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2011

18-1-2010 (v2.02)

 • 2.2 Basisscenario, blauwe tekst bij schermontwerp voorzien van opmerking: geef aan welk deel van het scherm relevant is voor dit scenario.
 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2010
 • Referentietabel toegevoegd aan paragraaf 1.2

13-5-2008 (v2.01)

 • 2.2 Basisscenario, blauwe tekst direct na tabel, spelfout gecorrigeerd;
  Bijschrift bij schermontwerp aangepast: de term 'voorbeeld' is vervangen door 'ontwerp' omdat deze beter aangeeft dat het scherm niet bedoeld is als 'slechts een voorbeeld terwijl het echte scherm nog anders zal worden'.

3-3-2008 (v2.00)

 • Algemeen: spelling aangepast aan tweede druk;
 • 1.2 Kenmerken:
  Actor omschrijving uitgebreid;
  Samenhang met andere Use Cases van een voorbeeld voorzien;
  Vervallen:
  Aandachtspunten, omdat is gebleken dat deze niet gebruikt wordt.
 • 2.2 Basisscenario:
  Uitleg preconditie aangevuld met de zin 'Er hoeft niet altijd een preconditie te zijn.'
  Tabel 2 legenda, formaat/lengte 'integer' vervangen door 'numeric' omdat integer geen normale gebruikerscontext veronderstelt.
 • 3. Speciale eisen:
  Kop is vervangen door 'Aanvullende eisen' omdat dit beter aansluit bij de inhoud;
  Blauwe tekst aangepast en aangevuld met de zin 'Let op dat een aanvullende eis grote impact kan hebben op de architectuur en de benodigde bouwtijd.'

20-5-2007 (v1.04)

 • 1.1 Korte omschrijving:
  Expliciete werkinstructie opgenomen voor het overnemen van de omschrijving uit het Use Case Model;
 • Auteurveld in eigenschappen veranderd in <Auteur>;

8-2-2007 (v1.03)

 • Titel van hoofdstuk 1 aangepast naar 'Inleiding', i.p.v. de naam van de Use Case;
 • 1.1 Korte omschrijving:
  De zinsnede 'de korte omschrijving zal meestal dezelfde zijn als die werd gebruikt in het Use Case Model' aangescherpt tot 'de korte omschrijving moet overeenkomen met die in het Use Case Model';
  In de te geven omschrijving het doel van de Use Case toegevoegd;
 • Vervallen:
  1.3 Definities en afkortingen (Hier werd altijd verwezen naar de Glossary. Deze verwijzing is verhuisd naar 'Referenties')
  1.2 Reikwijdte (Het betreffende project staat al op elke pagina in de header);
 • 1.4 Kenmerken (nu 1.2):
  In de regel 'samenhang met andere Use Cases' wordt nu verwezen naar een Use Case diagram uit het Use Case Model in plaats van de samenhang expliciet op te nemen;
  Blauwe tekst van 'frequentie van uitvoering' aangescherpt;
  Veld 'Beslissingen' verwijderd, gebruik hiervoor de documenthistorie;
 • 1.5 Referenties (nu 1.3):
  Naast Use Case Model, Glossary en Navigation Map opgenomen als verplichte referenties;
 • Scenario's:
  Voorbeeld bijgesteld;
  Het veld 'Uitzonderingen' in de successcenario's verwijderd. Welke uitzonderingen van toepassing zijn blijkt al uit het activiteitendiagram;
  In het basisscenario de uitleg van 'valideert' ingekort;
  Alternatief scenario en Foutscenario: In de velden Actor en Preconditie wordt nu waar van toepassing expliciet verwezen naar het Basisscenario.
 • Schermvoorbeeld:
  Berichtvoorbeeld als mogelijke invulling toegevoegd;
  In tabel 'Beschrijving van velden bij scherm' de rubriek 'toelichting' toegevoegd, met bijbehorende blauwe tekst. Verder de waarde 'M' toegevoegd aan de mogelijke waarden van de kolom Status, omdat de situatie waarin het systeem een waarde voorstelt en de gebruiker deze overschrijft, niet goed kon worden onderscheiden (men vulde dan 'I/O' in, wat gezien de definitie niet kan);
 • Bijschriften toegevoegd aan schermen en tabellen;
 • Schrijfwijze: pre conditie wordt preconditie, post conditie wordt postconditie;
 • Template naam, versienummer en downloadlocatie toegevoegd aan de voetregel.

1-11-2006 (v1.02)

 • Schermbeschrijvingstabel uitgebreid met kolom veldbeschrijving.

1-3-2006 (v1.00)

 • Initiële versie.

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.