Richt de OTAP-omgeving in

De taak 'Richt de OTAP-omgeving in' heeft als doel het verkrijgen van een omgeving waarin de te bouwen applicatie ontwikkeld, getest, geaccepteerd en in productie genomen kan worden.
Beheerder (specialisatie: systeembeheer, middleware beheer)
Elaboration, Construction, Transition.
Project Start Architectuur, Software Architectuur Document, (handleidingen die bij opdrachtgever bestaan)
OTAP-omgeving
  • Inventariseer de al aanwezige infrastructuur
  • Destilleer uit het Software Architectuur Document de vereisten voor de infrastructuur
  • Bepaal in hoeverre de huidige infrastructuur voldoet
  • Schaf ontbrekende hard- en software aan
  • Installeer de hard- en software en configureer deze voor de OTAP-omgeving van het project
  • Beschrijf installatieprocedure en -benodigdheden
  • Werk de OTAP-omgeving bij aan de hand van ervaringen uit het iteratieve proces
Architectuurworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.