Beheerdocumentatie

De Beheerdocumentatie bevat drie gezichtspunten:

Het configuratiegezichtspunt met voor de applicatie specifieke installatie-, configuratie- en onderhoudsaanwijzingen. Hieronder vallen beschrijvingen van:

  • Afhankelijkheden met niet standaard voorhanden resources
  • Configuratiemogelijkheden van de verschillende applicatieonderdelen
  • Hoe de applicatie beveiligd is
  • Plaats waar teksten uit de applicatie kunnen worden aangepast
  • Plaats waar door de applicatie gelogde informatie is terug te vinden
  • Voorstellen voor periodiek onderhoud, zoals te schonen tabellen

Het installatiegezichtspunt met een stappenplan voor het deployen van de applicatie. Het is een uitleg van de werkwijze die moet worden gevolgd om de geleverde software geïnstalleerd te krijgen in respectievelijk test-, acceptatie- en productieomgeving en van de manier waarop de overgang van de ene naar de andere omgeving dient te verlopen.

Het onderhoudsgezichtspunt waarin een stappenplan wordt gegeven voor het regulier onderhoud op de applicatie. De volgende zaken komen hierin aan bod:

  • Opschoningsprocedure(s)
  • Back-up- en restoreprocedure(s)
  • Trouble shooting guide
= Schrijft / is verantwoordelijk voor Beheerder (specialisatie: applicatiebeheer, opleiding)
= Vult aan en verifieert Integrator, Programmeur, Softwarearchitect
Beheerdocumentatie (standaarden van de opdrachtgever)
Realisatieworkflow, Acceptatieworkflow, Afrondingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.