Beoordeel Acceptatiebevindingen

De taak 'Beoordeel Acceptatiebevindingen' bepaalt of een Acceptatiebevinding valide is en zo ja, of de geconstateerde afwijking binnen scope zal worden opgelost.
Testmanager
Elaboration, Construction en Transition

Acceptatiebevindingen

-
  • Ga na welke Acceptatiebevindingen valide zijn
  • Schat de prioriteit en de impact van deze Acceptatiebevindingen in
  • Bepaal of ze binnen scope kunnen worden opgelost
  • Bepaal welke van de Acceptatiebevindingen die buiten scope zijn, zullen resulteren in een Wijzigingsvoorstel
  • Wijs de Acceptatiebevindingen die binnen scope zijn toe
Acceptatieworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.