Modelleer Componenten

De taak 'Modelleer Componenten' verschaft een model van de belangrijkste classes/interfaces die nodig zijn voor het realiseren van de functionaliteit.
Softwarearchitect
Elaboration, verder aanvullen in Construction
Business Proces Model, Software Architectuur Document
Design Model
  • Bestudeer het Business Proces Model
  • Bepaal welke objecten hieruit gepersisteerd gaan worden (zie ook het Datamodel)
  • Bepaal aan welke objecten interessante business-logica gekoppeld is
  • Destilleer hieruit classes voor het Design Model
  • Wijs verantwoordelijkheden toe aan deze classes
  • Pas bij wijzigingen of toevoegingen het Design Model aan
Architectuurworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.