RUP op Maat

Home

Het boek RUP op Maat is al sinds 2006 toonaangevend in het Agile toepassen van RUP. Zowel bedrijven als diverse HBO-opleidingen gebruiken dit boek intensief. Nieuw in de derde, herziene druk van RUP op Maat is aandacht voor de integratie met Scrum en de aansluiting met business modeling, architectuur en de 2009 versie van PRINCE2. Vanuit hun ervaring in uiteenlopende projecten hebben de auteurs de essentie van Agile ontwikkelen met RUP, Scrum en PRINCE2 kort en krachtig neergezet.
 

Agile ICT met RUP,
Scrum en PRINCE2

Derde, herziene druk

Nieuw in de derde druk

Bekijk een interview
met een van de auteurs

Bestel het boek

Agile staat voor verandering omarmen, multidisciplinair samenwerken, zelforganisatie, betrekken van gebruikers en andere belanghebbenden, alleen doen wat echt waarde levert voor ontwikkeling, gebruik en beheer en het opruimen van hindernissen die een soepel ontwikkelproces in de weg staan. Dit is hard werken voor zowel ontwikkelteam als beheer en business.

Om de benodigde samenwerking vorm te geven en continue te verbeteren kan een organisatie varen op eigen ervaringen maar ook gebruik maken van ervaringen uit de markt zoals die zijn samengebracht in methoden als RUP, Scrum en PRINCE 2. RUP (Rational Unified Process®) is een uitgebreide ontwikkelaanpak vooral gericht op specialistische activiteiten, Scrum richt zich meer op zelforganisatie van teams en PRINCE 2 levert handvatten voor projectmanagement.

RUP op Maat toont een Agile toepassing van RUP, gebruikmakend van practices uit Scrum en met een heldere aansluiting op management met PRINCE2. Het richt zich daarbij op zowel ontwikkelteamleden als belanghebbenden, zoals gebruikers, beheerders en managers. Er is gebruik gemaakt van een voor de Nederlandse markt herkenbaar begrippenkader.

RUP op Maat geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe betrek ik de klantorganisatie bij het ontwikkelproces?
  • Hoe schrijf ik goede Use Cases?
  • Hoe zorg ik dat teamleden optimaal inzetbaar zijn?
  • Hoe breng ik kwaliteit in mijn ontwikkelproces?
  • Hoe zie ik of we succesvol samenwerken?

Wil je serieus aan de slag met RUP en Scrum? Wil je mensen aansporen om te blijven nadenken en kritisch te kijken naar het eigen ontwikkelproces? En wil je dat doen op een toegankelijke manier, toegespitst op de praktijk? Dan helpt dit boek je direct op weg!

Inhoudsopgave

Errata