RUP op Maat

Workshops en coaching

Rond het boek RUP op Maat verzorgen wij workshops voor verschillende doelgroepen. Deze workshops geven een helder beeld van het ontwikkelproces. Er wordt gebruik gemaakt van een op middelgrote projecten toegespitste set van rollen, taken en werkproducten. De belangrijkste RUP-termen worden behandeld zodat de cursusdeelnemer in staat is deel te nemen aan discussies over RUP. Verder stellen de workshops de deelnemers in staat om te beoordelen hoe hun ontwikkelproces met behulp van RUP kan worden verbeterd. Daarnaast verzorgen wij workshops over diverse RUP-gerelateerde onderwerpen.

Meer informatie over de RUP op Maat workshops.

Ook verzorgen wij RUP-coaching voor projecten die met RUP aan de slag gaan. Nadat de keuze voor RUP als ontwikkelmethodiek is gemaakt dient deze methode nog in de organisatie geïmplementeerd te worden. Het eerste uitgangspunt van RUP zegt dan dat RUP voor de organisatie en het project op maat gemaakt moet worden. Hiervoor is ervaring met RUP nodig. Daarna dient de samenwerking binnen het ontwikkelteam en tussen ontwikkelteam en belanghebbenden, waaronder gebruikers, te worden ingericht. Het toevoegen van een ervaren RUP-coach aan een ontwikkelteam dat met RUP aan de slag gaat zorgt ervoor dat beginnersfouten bij het toepassen van RUP kunnen worden vermeden. Het team kan zich daardoor concentreren op zijn taak, het ontwikkelen van goede software.

Meer informatie over onze visie op RUP-coaching.