RUP op Maat

Errata

Overzicht van errata bij het boek RUP op Maat, derde, herziene druk, augustus 2011
==========================================================================

Pagina 5, Deel 2: De managementaanpak
"met name op de Teamleiderontwikkeling." moet zijn "met name op de Teamleider ontwikkeling."

Pagina 6, Deel3: Overzicht van rollen, taken en werkproducten
"Besteedt hierin vooral aandacht aan voor jou interessante ..." (3 keer). Dit moet zijn "Besteed hierin..."

Pagina 42, 45, 54 en 56
"De volledige verantwoordelijkhedenmatrix is te vinden in Bijlage V." lees "Bijlage VI"

Pagina 44, Afbeelding 18:
Boven activiteit "Doe een kick-off" ontbreekt een pijlpunt.

Pagina 50, 1e alinea
Voor "De gebouwde code voorziet hij van codedocumentatie en een Testsuite." lees "De gebouwde code voorziet hij van codedocumentatie en hij zorgt voor een goede testdekking in de Testsuite."

Pagina 55, Afbeelding 27:
Afbeelding moet groter.

Pagina 59, Afbeelding 31:
Voor "Product Acceptance Plan" lees "Acceptatieplan ".

Pagina 71 en 72, Afbeelding 37 en 38:
"Discipline" lees "Rol" en afbeelding moet groter.

Pagina 80, Afbeelding 42:
Afbeelding moet groter.

Pagina 101, 9.1.5 Implementatiespecialist, regel Kennis en vaardigheden:
"inplementeren" lees "implementeren".Overzicht van errata bij het boek RUP op Maat, tweede druk, derde oplage, maart 2010
==========================================================================

Pagina 19, Afbeelding 4:
Boven de afbeelding hoort 'Fasen' te staan en eronder 'Iteraties'.

Pagina 40, 6e regel v.b.:
'een technische vertalingen', lees: 'een technische vertaling'

Pagina 55, Afbeelding 29:
Er ontbreekt een verticale verbindingslijn boven het organisatieelement Test.

Pagina 55, derde alinea, vierde regel:
'Projectmanager' lees 'Projectleider'.

Pagina 56, derde hele alinea, 3e regel:
'architectuur team' lees: 'architectuurteam'

Pagina 158, Test Plan bij OpenUP in de vergelijkingstabel moet worden verwijderd.Overzicht van errata bij het boek RUP op Maat, tweede druk, tweede oplage, januari 2009
============================================================================

Pagina 19, Afbeelding 4:
Boven de afbeelding hoort 'Fasen' te staan en eronder 'Iteraties'.

Pagina 40, 6e regel v.b.:
'een technische vertalingen', lees: 'een technische vertaling'

Pagina 55, Afbeelding 29:
Er ontbreekt een verticale verbindingslijn boven het organisatieelement Test.

Pagina 55, derde alinea, vierde regel:
'Projectmanager' lees 'Projectleider'.

Pagina 56, derde hele alinea, 3e regel:
'architectuur team' lees: 'architectuurteam'

Pagina 158, Test Plan bij OpenUP in de vergelijkingstabel moet worden verwijderd.Overzicht van errata bij het boek RUP op Maat, tweede druk, eerste oplage, mei 2008
=========================================================================

Pagina 19, Afbeelding 4:
Boven de afbeelding hoort 'Fasen' te staan en eronder 'Iteraties'.

Pagina 29, Afbeelding 9:
Use Case Model icoon hoort blauw te zijn.

Pagina 34, Afbeelding 11:
Er ontbreekt een grijze pijl van Vision naar Inventariseer Actors en Use Cases.

Pagina 36, 5e regel v.b.:
'Bij het Test Plan staat alleen aan de kant van het ontwikkelteam een bij de testrollen.', lees: 'Bij het Test Plan staat alleen aan de kant van het ontwikkelteam een bij de testrollen.'

Pagina 40, 6e regel v.b.:
'een technische vertalingen', lees: 'een technische vertaling'

Pagina 43, Afbeelding 19:
In de 2 cirkeltjes hoort een '1' te staan.

Pagina 55, Afbeelding 29:
Er ontbreekt een verticale verbindingslijn boven het organisatieelement Test.

Pagina 55, derde alinea, vierde regel:
'Projectmanager' lees 'Projectleider'.

Pagina 56, derde hele alinea, derde regel:
'architectuur team' lees: 'architectuurteam'

Pagina 77, Afbeelding 35:
In de 2 cirkeltjes hoort een '1' te staan.
De symbolen bij Projectevaluatierapport en Wijzigingsvoorstel dienen ongearceerd en blauw te zijn.

Pagina 77, 8.2, 3e regel v.b.:
Informatie¬overdracht, lees: informatieoverdracht.

Pagina 92, 9.2.1, werkproducten:
De en de moeten op gelijke hoogte staan met resp. Risk List en Vision.

Pagina 93, 9.2.2, taken:
Voeg toe de taken 'Identificeer risico's en tegenmaatregelen' en 'Doe een kick-off'

Pagina 99, 9.6.1 en 9.6.2, werkproducten:
De en de moeten een regel omhoog, zodat de 2x op gelijke hoogte staat met de Risk List.

Pagina 136, 11.1.2 Data Migration Specification:
Input voor taken: 'Plan het Implementatietraject', moet zijn: 'Modelleer de database'

Pagina 158, Test Plan bij OpenUP in de vergelijkingstabel moet worden verwijderd.

Pagina 174 kopje 6.2 blauwe tekst, eerste twee regels:
'Geef ... moet worden om het met succes af te kunnen ronden', lees: ' Geef ... moet worden om het project met succes af te kunnen ronden'

Pagina 197 en 201:
4.1 Packagestuctuur, lees Packagestructuur

Pagina 206:
Kopje 1.2 Kenmerken ontbreekt

Pagina 208, Blauwe tekst direct onder de tabel:
scherm ontwerp, lees: schermontwerp

Pagina 208, titel afbeelding 2:
toevogen, lees: toevoegen

Pagina 209, eerste tabel:
Gewicht, lees: Verplicht; Prioritering, lees: Status

Pagina 211, laatste alinea van blauwe tekst bij scenario beschrijving:
f outmelding, lees: foutmeldingOverzicht van errata bij het boek RUP op Maat, eerste druk, april 2006
============================================================

Pagina VI:
Titel hoofdstuk 7 moet zijn 'De Inception-fase' (met koppelstreepje)

Afbeelding 10, 12, 16, 18 en 28:
- RUP-fasen moeten steeds met streepje worden geschreven;
- Informatie Analist, lees: Informatieanalist.

Pagina 77, 10.3.2 Acceptatiehandleiding:
De tabellijn onder 'Eigenaar' ontbreekt

Pagina 105, 11.5.5 Voer productieacceptatietest uit:
Bij 'Stappen', eerste bullet dient te zijn: 'Controleer of er SLA's voor applicatie, middleware, platform en infrastructuur voorhanden zijn'

Pagina 114:
Omschrijving van F4 dient te zijn: 'Kundigheid van projectleider, informatieanalist en softwarearchitect'

Pagina 130, 1.1 Doel van dit document:
'gemeenschappelijk visie' moet zijn 'gemeenschappelijke visie'

Reageer als jij nog andere fouten of verbeterpunten hebt ontdekt in deze versie van RUP op Maat en deel deze zo met ons en andere lezers. Bij voorbaat dank, Remi-Armand Collaris en Eef Dekker.