RUP op Maat

Nieuw in de derde druk

Het boek RUP op Maat is al sinds 2006 toonaangevend in het Agile toepassen van RUP. Zowel bedrijven als diverse HBO-opleidingen gebruiken dit boek intensief. Vanuit hun ervaring in uiteenlopende projecten hebben de auteurs de essentie van Agile ontwikkelen met RUP, Scrum en PRINCE2 kort en krachtig neergezet.

Onderstaand geven we een overzicht van wijzigingen in de drede druk ten opzichte van de tweede druk van RUP op Maat.
 

Agile ICT met RUP,
Scrum en PRINCE2

Derde, herziene druk

Bekijk een interview
met een van de auteurs

Download een
inkijkexemplaar

Bestel het boek

RUP op Maat en de taal
We hebben gemerkt dat het niet verheldert om de Engelse RUP termen te gebruiken. Daarom hebben we, waar mogelijk, Engelse termen vervangen door gangbare Nederlandse termen (bijvoorbeeld: Data Model wordt Datamodel, Risk List wordt Risicolijst) of de term vereenvoudigd: Product Acceptance Plan wordt Acceptatieplan. De term ‘Component’ hebben we veranderd in ‘Werkende Code’, zodat de bewoording meer het doel aanduidt dan het middel om er te komen.

Vereenvoudigingen
Sommige werkproducten zijn geïntegreert.  Zo zijn Configuratiehandleiding en Deploymenthandleiding samengenomen als Beheerdocumentatie en is de Gebruikershandleiding opgenomen in Trainingsmateriaal. De Data Migration Specification is opgenomen in de Project Start Architectuur en het Business Object Model in het Business Proces Model. Soms hebben we een meer omvattend begrip gekozen, zodat Unit Test is opgenomen in het nieuw geïntroduceerde Testsuite. Dezelfde beweging is uitgevoerd voor rollen: Acceptatietestrollen is verder vereenvoudigd tot Acceptatietester, en Beheerrollen tot Beheerder.

Er waren twee soorten bevindingen te managen: die van het team en die van de accepterende partij. We hebben dit vereenvoudigd door de bevindingen van het team onder de zelforganisatie van het team te laten vallen, zodat ‘manage bevindingen’ alleen nog slaat op de acceptatiebevindingen. Daarom is de bijbehorende taak ‘manage acceptatiebevindingen’ genoemd.

RUP op Maat en andere methoden
We hebben nu meer expliciet voor Scrum als invulling voor de management workflow gekozen (zie paragraaf 4.4.1). Hierdoor is de invulling van deze workflow flink gewijzigd en is de Product Owner rol toegevoegd, evenals de werkproducten Product Backlog, Knelpuntenlijst, Iteratie Burndown Chart en Release Burndown Chart. Ook in de Doelstellingsworkflow (zie paragraaf 4.2.1) is de Scrum invulling te zien in de extra taak ‘Actualiseer de wensen en prioriteer’, waarbij de initiële vorm van de Product Backlog ontstaat.

Naast het hoofdstuk over RUP en PRINCE2 dat al bestond hebben we een paragraaf toegevoegd om de aandachtsgebieden van de verschillende methodieken inzichtelijk te maken (zie paragraaf 2.9)

RUP op Maat en andere procesgebieden
Hoe verhoudt RUP zich nu tot gerelateerde procesgebieden, zoals business modeling, implementatie, enterprise architectuur en beheer? We hebben een paragraaf toegevoegd waarin we deze relatie expliciet maken (paragraaf 4.6). Ook de workflows zijn hierdoor uitgebreid met de rol van Implementatiespecialist en de werkproducten Business Proces Model en Project Start Architectuur.

Workflows
De naamgeving van de workflows is meer gericht op de inhoud: de Inception workflow heet nu Doelstellingsworkflow, de Elaboration workflow is Architectuurworkflow geworden en de Transition workflow is hernoemd naar Afrondingsworkflow. De aanpassingen als gevolg van de aandacht voor andere procesgebieden en methoden en de toevoeging van Scrum zijn ook doorgevoerd in de workflows (zie hoofdstuk 4).

Het Managementdeel
In het managementdeel is de tekst verhelderd en ingrijpend ingekort, met name in de hoofdstukken 6 t/m 8. Ook hebben we de diverse stuurgroeprollen voor de verantwoordelijkhedenmatrix samengevoegd in de rol Stuurgroep, waardoor we in dat verband niet afzonderlijk meer spreken over Contractmanager, Projecteigenaar en Projectmanager. De rol van Projectleider is hernoemd naar Teamleider, om beter tot uitdrukking te brengen dat deze rol ondersteunend is voor een gedeelte van het project (ICT deel), niet voor het gehele project en om beter aan te sluiten bij PRINCE2. De taak ‘sluit het project af’ is samengevoegd met de taak ‘Evalueer een iteratie’ en het werkproduct Projectevaluatierapport is buiten de scope van RUP op Maat geplaatsten omdat deze niet bij de Teamleider ligt.

PRINCE2 in de 2009-versie
De gezichtspunten van PRINCE2 in de 2009-versie zijn voor zover nodig verwerkt in hoofdstuk 5, waar we de relatie tussen PRINCE2 en RUP bespreken.

Overige wijzigingen
Bijlage III over Projectinschatting met Use Cases heeft een nieuwe inhoud; we gaan dieper in op de achtergronden en do’s en don’ts van het tellen. De eerdere inhoud (de beschrijving van de berekeningsmethode) is verplaatst naar publicaties.

Een overzicht van wijzigingen in de tweede druk, ten opzichte van de eerste druk vind je hier.