Sitemap

De RUP op Maat <naslagsite> bevat de volgende onderwerpen:

 • Fasen
  Geeft per fase een overzicht van de evaluatiecriteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of de betreffende fase kan worden afgesloten.
 • Workflows
  De workflows geven per fase een overzicht van uit te voeren taken, de rollen die voor de uitvoering van deze taken verantwoordelijk zijn en de werkproducten die bij deze taken als input dienen of de output vormen. Vanuit deze workflows kan worden doorgeklikt naar beschrijvingen van getoonde taken, rollen en werkproducten.
 • Verantwoordelijkheden
  Voor de totstandkoming van werkproducten zijn vaak diverse rollen nodig. Een rol is verantwoordelijk voor de totstandkoming, andere rollen leveren input en en er zijn rollen die accorderen. De verantwoordelijkhedenmatrices geven een overzicht van alle werkproducten en de rollen die bij hun totstandkoming betrokken zijn.
 • Disciplines
  Disciplines zijn groeperingen van taken waarvoor dezelfde kennis en vaardigheden nodig zijn. Hier geven we een overzicht van binnen RUP op Maat onderscheiden disciplines.
 • Rollen
  Geeft een overzicht van binnen RUP op Maat onderscheiden rollen.
 • Taken
  Geeft een overzicht van binnen RUP op Maat onderscheiden taken.
 • Werkproducten
  Geeft een overzicht van binnen RUP op Maat onderscheiden werkproducten.
 • Templates
  Geeft een overzicht van binnen RUP op Maat beschikbare templates.
 • Vergelijking RUP - RUP op Maat - OpenUP
  Geeft een vergelijking van de aanpak van RUP op Maat met RUP en OpenUP.
 • Glossary
  Verklarende woordenlijst.

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.