Project Start Architectuur template

De Project Start Architectuur beschrijft de kaders vanuit de domein- en enterprise-architectuur. Het is de vertaling van de algemene principes en beleidslijnen naar een projectspecifiek kader, en bestaat uit concrete standaarden, normen, richtlijnen, en modellen die het project dient te hanteren. Het legt de projectoverstijgende ontwerpkeuzes vast.
Het geeft de context van de oplossing weer, niet de oplossing zelf.

Voor meer informatie zie de volgende items in de naslagsite:

Van de Project Start Architectuur is een template beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

  • Initiële versie

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.