Requirements

Het doel van de discipline Requirements is:

  • Het ontwikkelen en bijhouden van een gezamenlijke visie op wat de te realiseren applicatie moet doen (inclusief het vaststellen van requirements);
  • Vastleggen van de scope van de applicatie;
  • Een basis bieden voor planning en het verdelen van werk over iteraties en resources;
  • Een basis bieden voor inschatting van kosten en benodigde ontwikkeltijd;
  • Ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke user interface;
  • Overbrengen van requirements naar Programmeurs.

Hiertoe wordt informatie vergaard uit bestaande bronnen, via interviews met de Projecteigenaar, Domeindeskundigen en andere belanghebbenden, en samengebracht in de Vision. De requirements worden verder uitgewerkt in het Use Case Model en individuele Use Case Specifications. In de Glossary en het Business Proces Model wordt een gemeenschappelijk discussiedomein gecreëerd en verfijnd. De opdrachtgever maakt requirements meetbaar door middel van acceptatiecriteria in het Acceptatieplan.

Onder Requirements vind je groeperingen van:

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.