Requirements rollen

In deze map zijn alle rollen terug te vinden die vallen onder de discipline Requirements. Deze hebben dus alle iets te maken met het helder krijgen van de gezamenlijke visie op de projectopdracht die aan de opdrachtnemer is verstrekt. Verder leggen ze de functionele en niet-functionele eisen vast op basis waarvan gebouwd wordt en op basis waarvan de opleveringen en het eindproduct beoordeeld worden. Het betreft de volgende rollen:

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.