Creëer een gemeenschappelijk discussiedomein

De taak 'Creëer een gemeenschappelijk discussiedomein' legt de basis voor een ondubbelzinnige en heldere communicatie tussen de betrokkenen, zowel aan opdrachtgever- als aan opdrachtnemerzijde.
Informatieanalist
Inception, waar nodig bijwerken in Elaboration en Construction
Business Proces Model (en overige uitgangsdocumentatie opdrachtgever)
Glossary, Business Proces Model
  • Controleer of er zoiets als een bedrijfswoordenboek bestaat bij de opdrachtgever
  • Analyseer alle in het Business Proces Model, andere uitgangsdocumentatie en in mondelinge overlegsituaties gebruikte termen en relateer deze termen aan elkaar
  • Controleer of de gevonden definities en relaties door alle betrokkenen worden herkend en aanvaard
  • Voeg de definities toe aan de Glossary en maak definities en relaties zichtbaar in het Business Proces Model
  • Stel Glossary en Business Proces Model voor iedereen beschikbaar
  • Zorg ervoor dat wijzigingen in definities of relaties ieders aandacht en acceptatie verkrijgen
  • Werk Glossary en Business Proces Model gedurende het iteratieve proces waar nodig bij
Doelstellingsworkflow

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.