Inception

De volgende vragen moeten aan het eind van Inception bevestigend beantwoord kunnen worden:

  • Zijn we het eens over de scope? (Vision)
  • Is er op zijn minst één oplossing of oplossingsrichting bekend?
  • Zijn we het eens over de wensen en eisen? (Use Case Model en Acceptatieplan)
  • Hebben we de belangrijkste risico’s en afdoende tegenmaatregelen in beeld? (Risicolijst)
  • Zijn we het erover eens dat de globale planning en kosteninschatting realistisch zijn? (Software Development Plan)
  • Zijn we het eens over het te volgen proces en de tools waarmee we de oplossing realiseren?

Voor meer informatie over de invulling van deze fase ga naar de Doelstellingsworkflow.

Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden binnen deze fase ga naar de bijbehorende verantwoordelijkhedenmatrix.

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.