Rekenblad projectinschatting

De Use Case Points methode is een goed gedocumenteerd model voor het inschatten van softwareontwikkelactiviteiten. Als basis wordt het aantal Use Cases en hun gewicht (getal tussen 1 en 3, is een maat voor de omvang en complexiteit van de Use Case) gebruikt. Het gewicht van een Use Case wordt bepaald door het aantal verschillende transacties tussen de Actor (gebruiker of extern systeem) en het te realiseren systeem.

Voor projectinschatting met behulp van Use Case Points is een rekenblad beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

  • Versiedatum aangepast naar 01-01-2011

3-3-2008 (v2.00)

  • Algemeen:
    Spelling aangepast aan tweede druk;
    Template versienummer toegevoegd;
  • Helpteksten zijn aangescherpt.

14-8-2006 (v1.03)

  • Uitbreiding van het aantal buiten de UCP tijd in te schatten activiteiten
  • Een aantal berekeningsvelden en velden met standaardwaarden is geblokkeerd om onbedoeld wijzigen te voorkomen

1-3-2006 (v1.00)

  • Initiële versie

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.