Software Development Plan template

Het Software Development Plan is een (eventueel samengesteld) document dat alle informatie verzamelt die nodig is om de projectopdracht te managen. Het wordt samengesteld en gebaselined in Inception en gedurende het hele traject onderhouden. Het Software Development Plan vormt een basis voor het sturen van de ontwikkelinspanningen voor zowel de Project Manager als de Teamleider. Teamleden vinden hierin informatie over wanneer ze wat moeten doen en van welke andere activiteiten ze daarbij afhankelijk zijn.

Voor meer informatie zie de volgende items in de naslagsite:

Van het Software Development Plan is een template beschikbaar:

Wijzigingenoverzicht

17-5-2011 (v3.00)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2011

18-1-2010 (v2.02)

 • Versiedatum aangepast naar 01-01-2010
 • Referentietabel toegevoegd aan paragraaf 1.2

7-3-2008 (v2.01)

 • 1.3 Documentoverzicht verwijderd

3-3-2008 (v2.00)

 • Algemeen:
  Spelling aangepast aan tweede druk;
  Template versienummer toegevoegd.
 • 1.1 Doel van dit document:
  Blauwe tekst aangescherpt en inleiding ingekort.
 • Verwijderd:
  1.2 reikwijdte en 1.3 definities en afkortingen, omdat deze paragrafen al worden afgedekt door een verwijzing naar de glossary in referenties en de reikwijdte blijkt uit de koptekst op iedere pagina.
 • 2.3 Project werkproducten:
  Blauwe tekst aangescherpt, verwijs naar de verantwoordelijke persoon, niet alleen naar opdrachtgever/opdrachtnemerverantwoordelijkheid.
 • 3.3 Rollen en verantwoordelijkheden:
  Tabel ingevoegd waarin teamleden met rollen en verantwoordelijkheden staan.
 • 4.2.1 Faseplan:
  Tabel ingevoegd waarin per fase het aandachtsgebied en de periode wordt genoemd.
 • 4.2.4 Projectagenda:
  Tabel ingevoegd waarin per mijlpaal datum en eigenaar worden genoemd.
 • 4.3 Iteration Plans:
  Blauwe tekst aangepast, geen verwijzing meer naar Iteration Plans maar een procedurebeschrijving voor de totstandkoming ervan.
 • 5.1 Scopebewaking:
  Blauwe tekst aangescherpt; requirements vervangen door Product Acceptance Plan.
 • 5.6 Productacceptatieprocedure:
  Blauwe tekst geheel herzien.

1-3-2006 (v1.00)

 • Initiële versie

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.