Projectmanagement

Het doel van de discipline Projectmanagement is een evenwicht vinden tussen doelstellingen halen, managen van risico’s en het overwinnen van hindernissen om zo tot een software product te komen dat aansluit bij wat de opdrachtgeverorganisatie nodig heeft. Dit gebeurt door:

  • Het continue monitoren en bestrijden van risico’s;
  • Plannen van het project (globaal, verdeeld over de diverse fasen van RUP en per iteratie);
  • Monitoren van de voortgang en sturen van de projectinspanningen richting het gewenste einddoel.

De globale planning wordt vastgelegd in het Project Plan dat onderdeel uitmaakt van het Software Development Plan. De detailplanning per iteratie wordt kort voor het begin van de betreffende iteratie vastgelegd in een Iteratieplan. Verder worden onderkende risico’s vastgelegd, bestreden en gemonitored via een Risicolijst.

Onder Projectmanagement vind je groeperingen van:

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.