Architectuur en Bouw

Het doel van de discipline Architectuur en Bouw is:

  • Het technisch ontwerpen van de te realiseren applicatie, aan de hand van de requirements;
  • Het ontwikkelen van een robuuste Architectuur;
  • Technisch ontwerp en Architectuur laten aansluiten op het beoogde implementatieplatform;
  • Bouwen van de gewenste functionaliteit in Werkende Code;
  • (Geautomatiseerd) testen van de Werkende Code;
  • Samenstellen van de Werkende Code tot een uitvoerbaar systeem.

De architectuur vindt zijn neerslag in het Software Architectuur Document (SAD). Het technisch ontwerp wordt, voor zover het afwijkt van het SAD of nadere specificatie behoeft, vastgelegd in op de Use Cases gebaseerde Use Case Realization Specifications.

Onder Architectuur en Bouw vind je groeperingen van:

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.